پایان نامه

تاثیر وضعیت ابعاد مختلف اخلاق‬کار کارکنان اداری-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری قسمتی از متن پایان نامه : اخلاق اداری[1] عدم در نظر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی -پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری قسمتی از متن پایان نامه : مسأله پژوهش بشر، به عنوان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه پایان نامه ارشد رشته حسابداری درباره عملکرد بلندمدت و حاکمیت شرکتی

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 2-7- مالکیت پراکنده و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت:تمرکز مالکیت مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : انگیزه و اهداف سهامداران نهادی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تاثیر ارتباط بین سبک رهبری تحول آفرین با بعد نوع دوستی رفتار شهروندی-پایان نامه مدیریت

  سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران قسمتی از متن پایان نامه : 2 رهبری مبادله ای رهبری مبادله ای عبارت می Read more…

By 92, ago
پایان نامه

ارتباط بین سبک رهبری تحول آفرین با بعد نوع دوستی رفتار شهروندی-پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران قسمتی از متن پایان نامه : نظریه­های سبک های رفتاری با نمایان شدن ضعف­های مختلف نظریه صفات Read more…

By 92, ago
پایان نامه

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران-دانلود پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران قسمتی از متن پایان نامه :   عنوان                                                                                                                 صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول: کلیات پژوهش سایت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: بررسی رابطه سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ ها

 مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها قسمتی از متن پایان نامه : 5-3- مطالعه یافته‌های پژوهش و تفسیر نتایج فرضیه اول پژوهش در خصوص ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها مطرح و Read more…

By 92, ago